Znaczenie Strategii Backupu i Testowania Odtwarzania: Zapewnienie Bezpieczeństwa Danych

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie dane odgrywają kluczową rolę dla przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych, strategie backupu i testowanie odtwarzania stanowią kluczowe elementy zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej. Bez odpowiednich procedur zabezpieczania danych, organizacje narażają się na ryzyko utraty informacji, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym utraty zaufania klientów, przestojów operacyjnych oraz poważnych strat finansowych.

Strategia Backupu

Ogólna strategia backupu to zaplanowany proces tworzenia kopii danych i przechowywania ich na zewnętrznych nośnikach lub w chmurze. Istotne elementy skutecznej strategii backupu to:

Regularność: Backupy powinny być wykonywane regularnie, aby odzwierciedlać najnowsze zmiany danych. To określa się jako częstotliwość backupu, która może być różna w zależności od rodzaju danych i ich znaczenia.

Wielopoziomowość: Istotne jest utrzymanie kopii zapasowych na różnych nośnikach, takich jak dyski zewnętrzne, serwery NAS (Network Attached Storage) czy przechowywanie w chmurze. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko utraty danych w wyniku awarii sprzętu lub katastrofy naturalnej a także ransomware.

Zabezpieczenie dostępu: Dostęp do kopii zapasowych powinien być kontrolowany i chroniony przed nieautoryzowanymi użytkownikami. Odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie, są niezbędne, aby uniknąć wycieku poufnych informacji. Tak samo ważne są zabezpieczenia fizyczne miejsca przechowywania kopii zapasowych przed dostępem osób niepowołanych.

Strategia 3-2-1

Strategia ta jest jednym z najważniejszych i powszechnie stosowanych podejść do tworzenia kopii zapasowych danych. Polega na stosowaniu trzech różnych kopii danych, przechowywanych na dwóch różnych nośnikach, z których jedna kopia jest umieszczana na zewnętrznym, niezależnym medium.

Strategia 3-2-1 składa się z trzech kluczowych elementów:

Trzy kopie danych: Zamiast tworzyć tylko jedną kopię danych, strategia 3-2-1 zakłada utworzenie trzech niezależnych kopii. Dzięki temu w przypadku awarii jednej z kopii istnieją nadal dwie inne, które mogą zostać wykorzystane do przywrócenia danych.

Dwa różne nośniki: Dane powinny być przechowywane na co najmniej dwóch różnych rodzajach nośników. Na przykład jedna kopia może znajdować się na lokalnym dysku twardym, a druga na zewnętrznym dysku USB, serwerze NAS lub w chmurze. W przypadku uszkodzenia jednego nośnika, drugi nadal umożliwia dostęp do danych. Nośnikiem zasługującym na szczególne wyróżnienie za trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne są kasety LTO używane w bibliotekach taśmowych. Backup robiony i przechowywany na taśmach LTO jest uznawany za najpewniejszy i jest też stosunkowo łatwy do odtworzenia. W przeliczeniu na TB najniższe koszty w śród obecnie dostępnych nośników danych mają kasety LTO w bibliotekach taśmowych. Taki backup możemy też łatwo schować do sejfu lub przenieść do innej lokalizacji geograficznej w celu zabezpieczenia danych.

Jedna kopia poza miejscem źródłowym: Trzecia kopia danych powinna być przechowywana na zewnętrznym, geograficznie oddzielonym nośniku. To zabezpieczenie przed ransomware, katastrofami naturalnymi, pożarami, kradzieżą lub innymi zdarzeniami, które mogą wpłynąć na dane w miejscu ich pierwotnego przechowywania.

Zalety strategii 3-2-1:

Redundancja danych: Posiadanie trzech niezależnych kopii danych zapewnia znacznie wyższą redundancję. W przypadku awarii jednej z kopii, pozostałe kopie pozostają nienaruszone.

Odporność na awarie sprzętu: W razie awarii dysku twardego czy innego nośnika, druga kopia na innym medium umożliwia przywrócenie danych.

Zabezpieczenie przed katastrofami: Kopia danych przechowywana na zewnętrznym nośniku w innej lokalizacji chroni przed utratą danych spowodowaną przez lokalne katastrofy.

Łatwość przywracania: Posiadanie kilku kopii ułatwia wybór najdogodniejszej do przywracania danych w danej sytuacji.

Testowanie Odtwarzania

Posiadanie kopii zapasowych to jedno, ale równie ważnym elementem jest regularne testowanie procesu odtwarzania. Testowanie odtwarzania polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w kopii zapasowej są rzeczywiście przywracane poprawnie i czy procedury odtwarzania działają tak, jak zakładano. Oto, dlaczego testowanie odtwarzania jest nieodzowne:

Weryfikacja integralności danych: Testowanie odtwarzania pozwala upewnić się, że dane zawarte w kopii zapasowej nie zostały uszkodzone ani utracone. W przypadku wystąpienia problemów, można podjąć działania naprawcze przed faktycznym incydentem. Częstym błędem popełnianym jest zbyt rzadkie wykonywanie backupu danych, gdzie przy jego odtworzeniu okazuje się, iż brakuje danych ze zbyt długiego okresu.

Ocena czasu przywracania: Przeprowadzenie regularnych testów pozwala ocenić czas potrzebny na odtworzenie danych. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych zbiorów danych, gdzie długi czas przywracania może negatywnie wpłynąć na działanie organizacji. Niedoszacowanie czasu potrzebnego na odtworzenie danych może spowodować bardzo długi przestój w pracy, szczególnie jeśli środowisko zapasowe, gdzie dane są w przypadku awarii odtwarzane, ma słabszą konfigurację niż środowisko źródłowe.

Zapewnienie efektywności procedur: Dzięki regularnemu testowaniu odtwarzania można zidentyfikować ewentualne słabe punkty w procedurach i wprowadzić niezbędne poprawki. To z kolei minimalizuje ryzyko błędów podczas rzeczywistego procesu przywracania danych.

Podsumowując, strategia backupu i testowanie odtwarzania danych stanowią fundament zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej. Prawidłowo zaplanowane i wdrożone procedury zapewniają ochronę przed utratą danych i skuteczną reakcję na ewentualne sytuacje kryzysowe. Dlatego warto inwestować czas i zasoby w opracowanie i regularne ulepszanie tych kluczowych aspektów zarządzania danymi.

 

Autor: Mariusz Sosnowski 

Udostępnij na
Wybierz pola, które mają być pokazane. Inne będą ukryte. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność.
 • Obraz
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Stan magazynowy
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Treść
 • Waga
 • Wymiary
 • Dodatkowe informacje
Kliknij na zewnątrz, aby ukryć pasek porównania
Porównaj